top of page
  • לוטן דיקר

ביקורת סדרה: תיכון ראוובי לבנות, 2021

באופן כמעט אירוני, דווקא בירדן שנשלטת ביד רמה על ידי מלך, וחירויות הפרט לא בשיאן, יוצאת סדרה כמעט אמריקנית באיכויות שלה. בנטפליקס הבינו את הפוטנציאל של קהל ערבי והחליטו לכוון לשם סדרות מקור עם ניחוח בינלאומי.

תככים, הצקות, ומבט על מה שבני הנעורים עושים בכל העולם, כל זה נמצא בסדרה הזאת. ההבדל, שפשוט הבנות יוצאות מהאוטובוס, רוב נשי עם כיסוי ראש.

העלילה עוסקת בתלמידה מקובלת וחזקה בשם ליאן, שנוהגת להציק למרים החלשה ממנה. היא מציקה גם לאחרות והנערות מתאחדות ומחפשות נקמה, מה שגורם לשרשרת אירועים.

לצד המערביות, הסדרה עוסקת בשיח זהויות. הנערה הרעה כביכול, שוברת איסורים בחברה הערבית, הולכת עם בנים ולבושה בלבוש חילוני. הנקמה היא הלשנה על שבירה של מוסכמות וההשלכות שלה. אנו מקבלים הצצה, גם אם קצרה, לבנות המשתייכות לחברת העלית בירדן והאופן בו הן מנסות למרוד נגד תפקידן כנשים בחברה המסורתית שסביבן.

הבעיה עם הסדרה, שהשיח מאוד פושר. אין הסתכלות רחבה, הנשים והבנות לא נמנות על רוב האוכלוסייה המסורתית, שבנותיה שלומדות בבתי ספר פחות נחשבים. אין דיון אמיתי במעמד האישה בחברה הערבית, והייצוג של נשים כקפריזיות ונקמניות מעט חורג לסטריאוטיפים ישנים.

הסדרה "תיכון ראוובי לבנות" היא כיוון חיובי לפנות לפלח אוכלוסייה הולך וגדל בחברה הערבית, נערים מיודעים, שרוצים לקבל תוכן מקורי ואיכותי. נקווה שנטפליקס יצליחו לגדל דור של יוצרים מקוריים, שיתנו לנו הצצה אמיצה יותר אל תוככי החברה הערבית.Comments


bottom of page