top of page
  • לוטן דיקר

ביקורת סדרה: פורעי חוק, בימוי: סטיבן מרצ'נט, 2022

הסדרה "המשרד" הבריטית הייתה הצלחה אדירה, גם מבחינת אחוזי צפייה וגם מבחינה ביקורתית. הסדרה "פורעי חוק" לא הצלחה בקנה מידה דומה, אבל היא בהחלט סדרה כיפית ולא דורשת מאמצים מיוחדים לצפייה בה.

הסדרה "פורעי חוק" עוסקת בעונש הכי בנאלי והוא עבודות שירות, שהופכות להיות מסוכנות וסוערות כאחד.

סיפור הסדרה "פורעי חוק" הוא על שבעה זרים שביצעו עבירות קטנות, מתקבצים יחד במטרה לשפץ בתים בשכונות עוני. כל אחד מהם הוא טיפוס ייחודי ומעניין בפני עצמו ועליהם משגיחה אישה, שכל ייעודה הוא לאמלל אותם. אולם, אירוע סתמי וחסר סיכוי, משנה את כל התוכניות. חבילה של כסף הנופלת לחיקם, גורמת להם לדילמות קשות והחלטות משנות גורל.

כוחה של הסדרה "פורעי חוק", נובעת מהדמויות האנושיות והמעניינות מאוד. הן מספיק צבעוניות כדי להחזיק כבר שתי עונות והן מעוררות אמפתיה,ובהחלט לא לעג ובוז. הפלאשבקים מוקפדים ודרמטיים, לצד עלילה ראשית הכוללת פשע, גניבה וסמים, מצליחות ליצור עלילה חזקה.

הסדרה "פורעי חוק" מטפלת בשלל בעיות שהן חלק מהחברה הבריטית. גזענות, עוני ופערים בין מהגרים לוותיקים, מטופלים ברגישות ובקלילות לא אופיינית. למרות שהסדרה "פורעי חוק" לא מאוד ארוכה, שישה פרקים בלבד, היא כן מצליחה להעלות שאלות מעניינות ולעסוק במקרים חשובים.

למרות הנושאים הכבדים, העיקר של הסדרה "פורעי חוק" משעשע וקליל. הוא לא מאוד מחייב, לא מתפתל לעשרות תתי עלילות ולא מצריך קריאת מדריכים באינטרנט כדי להבין את המשמעויות הנסתרות.

הסדרה "פורעי חוק" היא כיף טהור ויש מעט מאוד סדרות כאלו בטלוויזיה.


ראה גם:

Comments


bottom of page