top of page
  • יונה

ביקורת סדרה דוקומנטרית: חקלאים מורדים, 2023

הסדרה הדוקומנטרית הגרמנית "חקלאים מורדים" מתרחשת בעיקר בגרמניה, בעיירה בשם אלט מאדליץ שנמצאת ליד ברלין, אך מראה לנו כיצד החקלאות האלטרנטיבית מתנהלת בכל מיני מקומות בעולם.


בנדיקט בוסל היה בנקאי, אך קיבל מהוריו שטח אדמה גדול של 3000 דונם, והחליט להפוך אותה לחווה אורגנית ולדוגמה כיצד חקלאות נכונה צריכה להתנהל. הייתה בצורת באיזור במשך ארבע שנים ומעט משקעים. גם האדמה הייתה חולית ובעייתית. הוא חיפש דרכים כיצד לטפל בשדות, ביער ובקרקע כדי שלא יהיו תלויי מזג אוויר ויספקו את מוצרי החקלאות בזמן ובצורה הטובה ביותר.


הוא אסף אנשים חרוצים ובעלי ידע בתחומים הללו. לכן הם למדו במקום מרעה הוליסטי, קומפוסטציה, חקלאות סינטרופית והמרת יער. הוא וקולגה שלו נסעו לברזיל ללמוד אצל המומחה הגדול שממקום צחיח בנה יערות עם פולי הקפה הכי טובים בעולם. הם לומדים את השיטות שלו. מגיעה אליהם אחותו של אובמה, ד"ר אומה אובמה מקניה באפריקה, שגם היא מתעסקת בחקלאות ומסבירה להם כיצד נוהגים במקום ממנו הגיעה.


מגיע אליהם זוג, חוסה ולאה, עם תינוק מצ'ילה, שמבקש ליישם את שיטותיהם בדרום אמריקה. הם באמת לומדים במקום עד שחשים מספיק בטוחים בעצמם ואז רואים אותם חוזרים לצ'ילה, שם רכשו שטח אדמה גדול והם מטייבים אותו לפי מה שלמדו באלט מדליץ.


פאולה מגיעה אליהם כי החליטה שחקלאות יכולה לעניין אותה. היא נמצאת בחווה ולומדת ועובדת קשה מאוד. היא נקשרת לעובד מקניה, אך כאשר הוא עוזב וחוזר לביתו, לאשתו לילדיו, היא נוסעת לראות כיצד החקלאות מתנהלת במקום. הוא הופך להיות אחראי לשטח שברשותו. היא יוצרת קשר עם ומה אובמה שנוסעת איתה ומכירה לה את המקום.


בנדיקט בוסל ואשתו נוסעים גם לנורבגיה ללמוד שיטת שונות של חקלאות וגם משם מגיעים אליהם על מנת לראות כיצד הם עובדים וללמוד מהם.


הסרט מראה כי החקלאות האורגנית והסינטרופית יכולה להתקיים ולעזור בכל מיני מקומות בעולם. הם מוכנים לעזור לאנשים שיגיעו אליהם כיצד להילחם בבצורת ובבעיות נוספות. הם למדו המון ממקומות אחרים בעולם ויישמו בחוותם.


יש בסרט הזה בשורה חשובה מאוד לחקלאים, שאדמה חולית, בצורת, בעיות שונות, כולל בעיות אישיות, הכול יכול להיפתר עם רצון טוב ולימוד ואפשר לישם זאת במקומות שונים בעולם.Comments


bottom of page