top of page
  • לוטן דיקר

רודי אדמונדס - הגיבור האמריקאי האנונימי שהציל יהודים והפך לחסיד אומות העולם

במלחמת העולם השנייה מעטים היו האנשים ששמו את חייהם על כף המאזנים למען האחרים ועוד התגרו באופן ישיר באנשי האס אס. כולם ידעו שהעונש על הצלת יהודים הוא מוות ולכן היו מעטים שהסתכנו.

בין הלוחמים נגד הגרמנים היו גם חיילים אמריקאים שהגיעו לאירופה בזמן המלחמה. הגרמנים ידעו שהחיילים הללו אמריקאים, אך למרות זאת, הם ניסו לחפש חיילים יהודים בין האמריקאים ולשלוח אותם למחנות עבודה, וזאת כדי להפריד מחבריהם הנוצרים. הסכנה הייתה ידועה, משום שהמודיעין האמריקאי ייעץ לחייליו לזייף מסמכים ולהחביא דיסקיות.

לקראת סוף מלחמת העולם השנייה קבוצה של כאלף חיילים מארצות הברית נפלו בשבי. זה היה בשנת 1944 והרייך השלישי עמד להתמוטט. למרות זאת, הנאצים עדיין רדפו ורצחו יהודים, כולל משורות החיילים האמריקאים. אותם חיילים אמריקאים הגיעו אל מחנה שבויים ונדרשו על ידי חייל אס אס גרמני להסתדר בשורה. מאות עמדו בשורות אין סופיות אל מול רובים שלופים.

צרחה מאיש אס אס ביחד עם מתורגמן דרשה מהחיילים היהודיים לצאת קדימה. הרצון היה להפריד בין היהודים והנוצרים על מנת לשלוח אותם למקומות גרועים בהרבה. רודי אדמונדס צעד קדימה, דרש מחייליו לעשות כמוהו, כאשר טען שכולם יהודים.

אדמונדס היה רב סמל ראשון, בחור חסון מטנסי, שעבר לא מעט קרבות בהם השתתף. כל החיילים צעדו קדימה, והאיומים בירי הלכו וגברו. רב סרן גרמני בשם זיגמונד צעד קדימה והחל לאיים, שהרי לא ייתכן שכולם יהודים. אדמונדס עונה, שאם ירה בכולם, יישפט במהרה על פשעי מלחמה והם כאיש אחד לא יסגירו את חבריהם.

לאחר הוויכוח הסתיים הגרמנים נסוגו ולא שאלו יותר שאלות. כך ניצלו חייהם של 200 חיילים.

לאחר שחזר מן המלחמה אדמונדס לא סיפר על המקרה לאיש. רק לאחר מותו, בנו כריס גילה מסמכים ויומן המעידים על גבורת אביו. כריס ראיין מספר גדול של עדים, שסיפרו על גבורתו, וכך הצליח להרכיב פאזל שנים רבות אחרי מותו של אדמונדס, שנפטר בגיל 64, שהוא צעיר יחסית.

רק ב- 2015 הפך אדמונדס לחייל האמריקאי שקיבל את המחמאה הגדולה ביותר והיא "חסיד אומות העולם". כבוד שהוא ורק הוא מאותו האירוע, חולק עם מאות האנשים שהציל והם חבים לו את חייהם.


ראה גם:

Comments


bottom of page