top of page
  • חיים

7 עובדות על האוכלוסייה הנוצרית בישראל דצמבר 2022 - נתונים ערב חג המולד 2022

1. בישראל חיים כ 200000 נוצרים [כ 2% מאוכלוסיית המדינה] , כ ¾ מהם נוצרים ערבים. 2. האוכלוסייה הנוצרית בישראל גדלה ב 2% לעומת 2021 . בקרב האוכלוסייה הנוצרית שאינה ערבית הגידול באוכלוסיה היה גבוה יותר [ כ 5.9% ],מאשר באוכלוסייה הנוצרית הערבית[ כ 0.8% ]. הגירה בינלאומית הייתה הסיבה העיקרית לפער בגידול בין האוכלוסיות הנוצרית והנוצרית ערבית

3. הערים שבהן מתגוררים הכי הרבה נוצרים ערבים הן נצרת עם כ- 20000 נוצרים ערבים וחיפה כ- 17000 נוצרים ערבים. ישובים נוספים בולטים עם ריכוז אוכלוסייה נוצרית הם ירושלים, שפרעם, נוף הגליל , תל אביב, אעבלין, כפר יאסיף, מגאר ורמלה.


4. משק הבית הממוצע שבראשו עמד נוצרי מונה כ 3 נפשות [בדומה למגזר היהודי]


5. רוב גדול [ כ 84% ] של התלמידים הנוצרים בכיתות יב בישראל היו זכאים לתעודת בגרות

6. רוב הנוצרים בישראל [כ שני שליש] שותפים בכוח העבודה.


7. בשנת הלימודים 2020-2021 [תשפ"ב] היו כ - 10000 סטודנטים נוצרים, כ 3% מסך הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל , מעט יותר מחלקם בכלל האוכלוסייה.


הנתונים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסום 415/2022 מ 21.12.2022Comments


bottom of page