top of page
  • לוטן דיקר

פרידה מהסופר אורי אורלב (1929 - 2022)

יש הרבה מאוד ספרי שואה, אולם מעטים מהם המתמקדים בקהל יעד שהוא ילדים ובני נוער. הסופר אורי אורלב ידע להעביר את תחושת השואה לקהלים רחבים, לעבד סיפורי מתח בשפה ייחודית, שלא תגרום לצעירים להתרחק מהנושא. זוהי תרומתו הגדולה ביותר להנחלת זיכרון השואה - להנגיש נושאים כבדים לאלה שאינם קהל היעד העיקרי.

הסופר אורי אורלב נולד בוורשה פולין, בשנת 1929 כיורק אורלובסקי. במלחמת העולם השנייה הוא נאלץ להסתתר מפני הנאצים. אמו נרצחה על ידי הגרמנים, אביו נשבה על ידי הרוסים והוא הצליח כילד צעיר לשרוד את המלחמה. אורלב עבר שנתיים נוראיות בברגן בלזן עם אחיו והצליח להינצל.

לאחר החוויות הקשות בשואה הצליח אורי אורלב להגיע לארץ, עבר לקיבוץ גניגר ואף הצליח מאוחר יותר להתאחד עם אביו. אורלב הגיש תוכניות רדיו לילדים וכתב את ספרו הראשון "חיילי העופרת", שמבוסס במידה רבה על החוויות שלו מהשואה.

אפשר לומר ששני הספרים המפורסמים ביותר ואלו שזכו להצלחה הרבה ביותר היו "האי ברחוב הציפורים" ו"רוץ ילד רוץ". שניהם עוסקים בסיפור הישרדות של ילדים, שנקודת המוצא שלהם הוא הגטו.

אפשר לומר, כי הצלחתו הגדולה של אורלב נובעת מסיפורו האישי בתקופת השואה, ממנו הוא מעולם לא השתחרר. כל הקריירה הספרותית שלו נבעה מאותן שש שנים גורליות בפולין.

ספריו זכו גם להצלחה בינלאומית, תורגמו לשפות שונות. למרות זאת, הוא התגורר בירושלים, בשכונת ימין משה, אליה עבר לאחר הקיבוץ. הוא חי בצנעה עד סוף ימיו.

הסופר אורי אורלב נפטר בגיל 93 בשנת 2022, כסופר מוערך, שהצליח להגיע לליבם של בני נוער עוד דורות רבים בנושא קשה ועצוב כמו השואה.


ראה גם:

הסרט אנה פרנק

Comments


bottom of page