top of page
  • פורטל תרבות שורשים ועסקים לבני ובנות 50 פלוס

סליקה בחנות אינטרנטית פתרונות שאלות בעיות

המסחר האלקטרוני המקוון צובר תאוצה מחודשת בצל הקורונה ומתרחב. לבעל העסק הקטן יש כיום יותר אופציות לבצע סליקה אינטרנטית מרחוק מהמחשב וגם באמצעות באמצעות הטלפון הנייד או הטאבלט.

טרם גיבוש ההחלטה באיזו אופציה לבחור עבור אתר המסחר האלקטרוני שלך יש לשקול את הנושא בהתייחס לפרמטרים הבאים :

1. עלויות – האם נדרש תשלום עבור פתיחת חשבון ומה עלותו ?

2. נוחות ופשטות תפעול - עד כמה הממשק המוצע בין האתר לאמצעי הסליקה מהיר, נוח וידידותי

למשתמש.

3. בנייה , עיצוב ותכנות - האם נדרשת פעילות וידע מיוחדים להקמת דפי הממשק , האם ניתן

לעצב אותם ובאיזה אופן, מה מידת המורכבות , האם יש עלויות ומהן ?

4 עלות חיוב עסקות – יש לבדוק את תמחיר החיוב הצפוי כתוצאה מקבלת שירות סליקה . האם

התמחיר בנוי על מחיר קבוע למספר עסקות מוגדר מראש או שהוא נקבע לפי מספר העסקאות ?

האם יש מחיר מינימלי לחיוב חודשי גם ללא ביצוע עסקאות ?

5. שמירת נתונים – לכמה זמן נשמרים הנתונים ונגישים לעסק במידה והוחלף ספק שירותי סליקה

6. תקן אבטחת המידע - מה רמת הביטחון בביצוע הסליקה (יש לבדוק את רמת התקן של אבטחת

המידע שקיבל נותן השירות)

7. זיכוי או ביטול עסקות – האם יש אופציה לבעל העסק שחייב את הלקוח לבצע ביטול עסקה ו/או

זיכוי עסקה ? כיצד מתבצעת הפעולה (האם באמצעות חברת כרטיסי האשראי או באופן עצמאי)

ומה עלותה?

8. ציוד נדרש - האם נדרש ציוד מיוחד ו/או חומרה ו/או תוכנה ייעודיים לצורך הסליקה ומה

מאפייניהם?

9. מגוון כרטיסי אשראי ומגוון מטבעות - עם אילו כרטיסי אשראי ומטבעות ניתן לבצע סליקה.

10. פייפאל, האם מעבר לאפשרות לסלוק עם מגוון חברות אשראי קיימת אופציה לבצע סליקה גם עם

חברת pay-pal

11. הפקת חשבוניות מס – האם קיימת אפשרות להפיק חשבונית מס עם ביצוע התשלום ואם כן האם

הפעולה היא ידנית או אוטומטית ?

12. שליטה בנתוני ותפוקות המערכת – האם המערכת מאפשרת קבלת דיווחים על ביצועיה, האם

הפקת הדו"חות מתבצעת באופן ידני או אוטומטי, האם ניתן למפיק הדו"ח לקבל דו"ח על פי

הגדרת פרמטרים עצמאית או שהוא מוגדר מראש באפן קבוע.

13. שירות וזמינות – האם ספק הסליקה נותן שירות לבעיות שעלולות להתעורר בעת העבודה עם

המערכת, מה צורת התקשורת בעת קבלת השירות (אלקטרוני או אנושי) , האם השירות כרוך

בתשלום ומה מידת זמינותו

14. דף הסליקה - האם הסליקה מתבצעת באמצעות דף סליקה שמשולב באתר (נדרשת הסמכת

תקן)ומאוחסן בשרתי החברה המוכרת (או מי שנותן לה שירותי אחסון), באמצעות דף שהגולש

ימלא אך יאוחסן בשרתי חברת שירותי הסליקה?

15. התקנה בכוחות עצמיים – האם ההתקנה ניתנת להקמה עצמאית של חסרי ידע בתכנות או

דורשת ידע מוקדם ובאילו שפות תכנות ?



Comentarios


bottom of page