top of page
  • פורטל תרבות שורשים ועסקים לבני ובנות 50 פלוס

נתוני מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה למגורים לתקופה 2020 -2021

עודכן: 15 באוק׳ 2021

נתוני מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה לתקופה 2020 2021

מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבנייה למגורים

ינואר 2021 -0.1% 0.6%

פב' 2021 0.3% 0.2%

מרץ 2021 0.6% 0.5%

אפריל 2021 0.3% 0.8%

מאי 2021 0.4% 0.7%

יוני 2021 0.1% 0.6% יולי 2021 0.4% 0.3%

אוגוסט 2021 0.3% 0.6% ספטמבר 2021 0.2% 0.3% מצטבר 2021 2.5% 4.6%


מדד המחירים לצרכן עלה במצטבר ב ינואר - יולי 2021 ב 2.0%

מדד תשומות הבנייה עלה במצטבר ב ינואר - יולי 2021 ב 3.7%


בשנת 2020 [ינואר 2020 עד דצמ 2020 ] ירד ! מדד המחירים לצרכן ב 0.7%

בשנת 2020 [ינואר 2020 עד דצמבר 2020] עלה מדד תשומות הבנייה ב 0.5%
22 צפיות0 תגובות
bottom of page