top of page
  • פורטל תרבות שורשים ועסקים לבני ובנות 50 פלוס

מונולוג הקשיש הארצישראלי - 2021

קורונה וחיסון שלישי 60+


המומחים אמרו ש המגיפה רצינית

אז התחסנתי פעם שלישית

מקשיב לפרשנות יומיומית

ומתרגז בשנית

הצעירים לא ממהרים להתחסן

מאמינים שאיתם הנגיף לא יתחשבן

חש זלזול אפילו בוטה

אולי לא סופרים אותי ואומרים אתה זקן שוטה

מהרהר : איפה הסולידריות של פעם

אבל מייד מוחק ואומר לעצמי כי אלו מחשבות סתם

כי מה שהיה איננו עוד ולא יהיה

לכן למה לך להיות פסימי כזה

לא תוכל לדרוש את מה שהיה

כי העולם השתנה

ומה זה משנה אם לטוב או לרעComments


bottom of page