top of page
  • לוטן דיקר

מבט היסטורי: שנת 1863 -אברהם לינקולן חתם על הצו לביטול העבדות, האם העבדות התבטלה?

בשנת 1863 חתם נשיא ארצות הברית באותה התקופה אברהם לינקולן על הצו לביטול העבדות שהייתה מאוד נפוצה. הדבר מאוד הועיל ללינקולן, שכן דמותו הפכה למוסרית, אכפתית ואוהבת אדם, לא חשוב צבעו או מינו.


בסרטים מאותה התקופה אכן אברהם לינקולן מוצג כאיש נאור מאוד עם חשיבה שונה, אדם ליברלי ורודף שוויון זכויות. זאת הייתה החשיבה במשך שנים רבות, אך אם מנתחים את המצב, ניתן לראות שלינקולן מתנגד לעבדות בשל הנסיבות שנוצרו בארצות הברית. חשיבתו הייתה פרקטית ולא מוסרית.

מלחמת האזרחים האמריקנית ( 1861 – 1865) פרצה לאחר ש-11 ממדינות הדרום שתמכו בעבדות, סירבו לוותר והחליטו לפרוש מהאיחוד. חשיבתו של אברהם לינקולן הייתה, שאם יכריז על ביטול מוסד העבדות, יווצר לחץ על המדינות הפורשות והן ייכנעו ויחזרו לפעול תחת האיחוד ומלחמת האזרחים תיפסק.


אך, המציאות לא השתנתה לאחר הכרזתו של לינקולן בדבר ביטול העבדות. מלחמת האזרחים הסתיימה, אך המצב השונה בין הצפון לדרום חייב את העבדות בדרום ארצות הברית. בעוד בצפון התבססו בעיקר עם תעשיה, בדרום הם התבססו על חקלאות, מה שדרש ידיים עובדות רבות מאוד ועבודה זולה. כתוצאה מכך מדינות הדרום המשיכו להעסיק עבדים ללא מפריע.


לאחר כמאה שנים עלו הארגונים לזכויות האדם, והם שפרו את מצב האפריקאים האמריקאים.


ראה גם:

Commenti


bottom of page