top of page
  • לוטן דיקר

השקר שלא עוזב: הפרוטוקולים של זקני ציון

בשנת 1903 העולם השתנה, פרסום שהופיע ברוסיה על ידי המשטרה החשאית של הקיסר היכה גלים בכל העולם. מאז שהיהודים קיבלו זכויות מנפוליאון וממדינות נוספות באירופה, ההצלחה הכלכלית שלהם איימה על אנשים רבים. האנטישמיות הקלאסית, שהתבססה על עניינים הקשורים לדת התחלפה בשנאה גזעית, שמייחסת ליהודים כוחות מאגיים, שמטרתם להשתלט על העולם.

החיבור "הפרוטוקולים של זקני ציון" הוא מומצא ובנוי מפרוטוקולים של קבוצה חשאית בשם "זקני ציון", שנפגשו בבית קברות וניסו להשתלט על העולם. המזימה הייתה להשליט מלך יהודי, שיהפוך את שאר העמים לעבדיהם. הם יסתייעו בבונים החופשיים עושי דברם. החיבור המזויף, שמטרתו הייתה להסיט את האש אל היהודים מהשנאה שבאותן השנים ספג הצאר הרוסי, הפכה למסמך דוקומנטארי כביכול.

רק בשנת 1921, הוכח שהפרוטוקולים מזויפים. פיליפ גרייבס, עיתונאי לונדוני, הצליח להראות מעל לכל ספק שהחיבור נגנב ממקור ספרותי צרפתי, אשר מתייחס לנפוליאון השלישי ונכתב על ידי אנשי המשטרה החשאית של הצאר. אולם, העובדה שחלקים שלמים הועתקו מתוך דיאלוגים בגיהינום, לא הפריעה לאיש.

המתנגדים לקומוניזם ראו בתורה זו, שראשיתה בהגותו של קרל מרקס היהודי, כקונספירציה יהודית והם התבססו על הפרוטוקולים. אלפי יהודים איבדו את חייהם במלחמת האזרחים בין הלבנים והאדומים, תומכי הצאר האנטישמי והקומוניסטים. אולם, זאת הייתה רק ההתחלה, ואיש לא יכול היה לדמיין את ההשפעה על תנועה שתקום בגרמניה.

הנאצים החלו לפרסם חלקים מהספר בעיתון "דר שטרימר" באופן קבוע. השיא היה בהוצאת גרסה נאצית לפרוטוקולים, שהפכה לרב מכר בגרמניה, הוכנסה לתוכנית הלימודים והרעילה את מוחותיהם של תומכי המפלגה הנאצית. היטלר עצמו אמר, שהוא מאמין בפרוטוקולים, למרות שידע כי בערכאות משפטיות נטען שהמסמך מזויף. למרות זאת, הוא טען שלמד מהם רבות, ואף ראה בכך הרשאה לתקוף את היהדות העולמית.

גם אחרי המלחמה המסמכים הופצו בעולם, בעיקר מקבלים היאחזות בעולם המוסלמי, שהפיץ אותם במיליוני עותקים. אפילו באיראן יצאה סדרה, כביכול תיעודית, העוסקת בפרוטוקולים והשפעתם על ההיסטוריה. היא כה הצליחה, שחמישים פרקים שודרו. האינטרנט הצליח לתת לחיבור חיים משלו, והוא מופץ בפינות רבות ברשת, מקבל תומכים חדשים, שמאמינים בשקריו.

"הפרוטוקולים של זקני ציון" הוא המסמך האנטישמי המוכר ביותר בהיסטוריה, בגלל נוצרו נזקים עצומים ליהדות והוא ממשיך להשפיע ולהרעיל מוחות של רבים.bottom of page