top of page
  • לוטן דיקר

המרד הנשכח של גטו לחווא

רוב הישראלים מכירים את מרד גטו ורשה בפולין במלחמת העולם השנייה. הוא נמצא בתרבות, בספרים ובתוכניות הלימוד. אחרים, דקדקנים יותר, מכירים את קורותיו של מנהיג ההתקוממות מרדכי אנילביץ. אולם, מעטים בלבד מכירים את דבר המרד של גטו לחווא, שהוא עלום ונשכח לאורך השנים וכמעט נעלם מעל דפי ההיסטוריה.

העיירה לחווא הייתה חלק ממזרח פולין, כיום בלארוס, שם התגוררו כ- 1200 יהודים. הם היו ברובם סוחרים ואנשי מלאכה, ובניגוד למקומות אחרים בפולין, הם היו ציונים ותמכו במוסדות שניסו לארגן עלייה לארץ ישראל. לחווא הייתה עיירה שלווה, שחיה באזור נידח למדי.

הכל השתנה עם נסיגת הקומוניסטים וכניסת המגף הנאצי בשנת 1941, עם תחילת פלישת ברברוסה. המפגש הראשון בעיירה היה עם לוחמים נאצים רכובים על אופנועים, שדרשו להקים יודנראט ולעבור לשליטתם באזור קטן, שיהפוך להיות לגטו. הגרמנים קיבלו שוחד וכספים רבים, ולכן מלבד גזירות מגבילות, כמו איסור ללכת על המדרכות ולבישת סימנים מזהים, הם התערבו פחות ממקומות אחרים בחיים של העיירה.

בשנת 1942 החלו להגיע יהודים מרחבי ברית המועצות ולספר על רצח המוני של יהודים. למרות שיחסית היה רגוע בעיירה לחווא, ונוכחות הגרמנים לא הייתה מאוד מורגשת, קבוצות צעירים החלו להתארגן ולהחליט שעליהם להתכונן לכוונות הרצחניות של הגרמנים. הם ניסו לרכוש נשק חם, אולם הניסיון כשל.

באפריל 1942 התנאים החלו להידרדר. הגטו הוקף בגדר תיל והיה ניסיון להרעיב את יושביו. אולם, בעזרת שיתוף פעולה בין כל הגורמים בגטו, הצליחו לרקום קשרים עם הפולנים מסביב ולהבריח פנימה מזון. ידיעה מאחד הפולנים, שמכינים בורות עבור היהודים, הביאה להבנה שהם הולכים למות. הם אגרו נשק, שכלל סכינים וגרזנים ובקבוקי מולוטוב.

כאשר הגרמנים נכנסו לגטו לחווא החלה הלחימה. היהודים הסתערו עליהם עם ידיים חשופות ונשק קר והצליחו להפיל בהם חללים. לאחר מכן, הם הציתו את הגטו והחלו לברוח אל עבר הגדרות תחת אש ממכונות ירייה. רוב הבורחים לא שרדו, שכן איכרים מהסביבה בשיתוף פעולה עם חיילים גרמנים, צדו אותם ורצחו את רובם.

כמה עשרות יהודים הצליחו להגיע לביצות ולהינצל. הם הצטרפו לפרטיזנים ופעלו נגד הגרמנים מתוך המסתור. לבסוף קרוב ל- 90 מיושבי הגטו ניצלו ושרדו עד סוף המלחמה. חלק מאנשי העיירה הוצאו להורג תוך גילויי התנגדות.

כיום סיפורם אינו ידוע למרות גבורתם והעובדה שהם היו הגטו הראשון שמרד נגד הגרמנים. התוצאות היו עגומות, אך גבורתם מהווה סמל לדורות הבאים.


ראה גם:


Comments


bottom of page