top of page
  • לוטן דיקר

המרד בטרבלינקה - 79 שנים אחרי

לאחר מבצע ברברוסה הוחלט על חיסול יהדות אירופה. לאחר הירי בבורות החל החיסול בחלמנו במשאיות גז. למבצע קראו מבצע ריינהרד והוא התבצע בשלושה מחנות השמדה, אחד מהם היה טרבלינקה.

מחנה טרבלינקה הוקם ב-1942 באזור דליל אוכלוסין, בו הועסקו בכרייה יהודים ופולנים. חברות גרמניות בנו מסילות רכבת וחפרו בורות ענקיים עבור גופותיהם של הנרצחים. הקורבנות היו מגיעים ותחת מעטה של הסוואה ורמאות היו נרצחים בתאי הגזים ונטמנים בבורות. על המחנה שמרו אוקראינים מתנדבים וסגל של חיילי אס אס שתפעלו את ההשמדה, הוא היה בצורה מלבנית ומוקף גדר.

המחנה הופעל על ידי יהודים, הם אלו שעזרו לתפעל את ההשמדה ונתנו שירותים לאנשי האס אס. זה היה מפעל של מוות מהיעילים שנראו בהיסטוריה האנושית, נרצחו 870 אלף איש בתקופה קצרה.

בשנת 1943 בעקבות ביקורו של היינריך הימלר ראש האס אס, היהודים הבינו שעומדים לחסל את המחנה ויושביו. באותה שנה התארגנה קבוצה של בכירים מקרב האסירים במחנה על מנת להקים מחתרת.

זה היה מרד יוצא דופן, לא רק התבצעה בריחה, אלא שריפה של חלקים גדולים ששימשו להשמדה. הם ניסו להשיג נשק דרך חייל אוקראיני, אולם הוא בגד בהם. בסך הכול היו כ-50 חברי מחתרת, שחשבו שבשעת מעשה יצטרפו רבים אחרים. בשעה שהם החלו לחלק נשק מהמחסן, התגלתה התוכנית והחלו חילופי יריות.

רבים רצו לגדרות, תוך כדי שריפת חלקים גדולים מהמבנים שהיו עשויים מעץ. קרוב ל-70 הצליחו לברוח ושרדו את המצוד אחריהם. כל האחרים נרצחו, לאחר שהמחנה חוסל והוקמה בו חווה חקלאית כדי לטשטש את עקבות ההשמדה של הגרמנים.

בשנת 1964 הוקם אתר הנצחה לזכר הקהילות השלמות שהושמדו בטרבלינקה.

זהו ניצחון הרוח והרצון על הרוע האנושי, אחד מההישגים הגדולים של העם היהודי שנדרס באכזריות על ידי הצורר הנאצי.


ראה עוד:

Comments


bottom of page