top of page
  • חיים

בעל/ת עסק קטן ! 5 הקשיים וההזדמנויות שכדאי להכיר ובזמן

1. בקרה עיתית אם אתם עסוקים בשגרת המכירות ומנסים לקדם עוד יותר את העסק - נהדר, אבל תמיד כדאי להותיר זמן לבקרה על ההוצאות מול ההכנסות . כדאי לבצע פעולה זו בפרקי זמן במהלך השנה כדי שלא נמצא את עצמנו מופתעים באופן שקשה יהיה לתקן תוך כדי תנועה.


2. קושי האיזון בין גוף -נפש - בית המרוץ קדימה במהירות עלול לגבות התמכרות לשעות עבודה מאומצות וחריגות . ההתמסרות להישגים מהירים חייב להיות מלווה באיזון בין ההקרבה העצמית בעבודה בכמות שעות עבודה כזו שתפגום בקשר הזוגי /משפחתי/ילדים ובאיזון בין הנפש לגוף. בדקו אם אתם "בעבודה" גם בעת הארוחה, המנוחה היומית, סופי שבוע וחופשה. 3. הקצאת כספים נכונה קידום העסק הקטן כרוך בעבודת שיווק, בין אם הוא חדש או וותיק יותר. קידום המכירות והתדמית צורך לעיתים קרובות עבודת שיווק ופרסום הדורשת זמן . בדקו את עלות שכירת חברה חיצונית שתבצע זאת עבורכם מול ביצוע עצמי . האם אתם יכולים להקדיש לכך זמן מתאים ? מה העלות הנדרשת כדי לשכור שירות כזה מחברה חיצונית מול עלות הפסד הזמן שתקדישו לשיווק במקום לפתח ולעבוד בעסק שלכם ? והאם אתם מיומנים לכך ?


4. הזדמנויות לשיתוף פעולה עם עסק מתחרה או משלים ? בדקו אם עסקים דומים לשלכם המתחרים בכם יכולים ומתאימים להיות פרטנרים לשיתוף פעולה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בשיווק משותף על בסיס עמלה, בהצעות של מוצר משלים של עסק אחד למוצרים אשר העסק השני משווק. 5. האם אני פועל על פי עקרונות התוכנית העסקית המקורית ?האם יש צורך לשנות אותה ? התוכנית העסקית נכתבה לפני שהעסק החדש החל לפעול והתבססה על הנחות שונות. עכשיו כאשר פעילות העסק "אמיתית" יש לבחון האם אנו פועלים לפי התכנית ? האם היא רלוונטית ? אם ישנה אי התאמה ממה היא נובעת ? האם צריכה להתבצע התאמה של התכנית או של פעילות העסק הקטן ?ראה גם:

Commentaires


bottom of page