top of page
  • לוטן דיקר

ביקור באתר מורשת: חאן שער הגיא

הלגיון הירדני היה היריב המר ביותר של היישוב היהודי טרום הקמת המדינה. הוא הטיל מצור על מזרח ירושלים והחל להרעיב את האוכלוסייה המקומית. דוד בן גוריון חשש שנפילת ירושלים תסמל את סופה של ההתיישבות היהודית ולכן הטיל משימה כמעט בלתי אפשרית על חטיבת הראל בראשות יצחק רבין, והיא להוביל אספקה לירושלים הנצורה.

לוחמים צעירים, חלקם ניצולי שואה, נאלצו לצאת בשיירות שלא כולן היו משוריינות, דרך רכסים תלולים, במקום הקרוי "שער הגיא". הערבים קראו לו באב אל וואד, דרך מסחר מפורסמת שנסללה במאה ה-19. בתקופת קום המדינה הדרך נכבשה על ידי כנופיות ערביות.

מראשי ההרים אנשי הלגיון הערבי צלפו במארבים אל השיירות שנסעו בוואדי והפילו בהם חללים רבים. מאות לוחמים מתו, תוך הפגנת אומץ לב ודבקות במטרה. ללא השיירות, שחלקן הגיע לירושלים, היא לא הייתה מחזיקה מעמד והיישוב לא היה יודע תקומה.

"חאן שער הגיא" עומד במקום מרכזי, מה שהיה בעבר פונדק דרכים. אחרי שיפוצים נרחבים, הוקם "פארק יצחק רבין", על שמו של מפקד חטיבת הראל, שמכיל גם מיצג אור קולי.

ניתן להגיע ל"חאן שער הגיא" רק בהרשמה מראש. ההסברים הניתנים לקבוצות, כאשר עוברים בין סרטים ועדויות של אלו ששרדו בליווי סרטי אנימציה, הממחישים את הגבורה של הלוחמים.

בנוסף, יש מיצגים אינטראקטיביים בשיתוף הקהל. בסך הכול הפעילות עורכת קרוב לשעה. ביציאה יש מספר משוריינים משוחזרים, בהם ניתן להתבונן ולהתרשם כיצד נראו הכלים שבאמצעותם נלחמו על ירושלים.

מקום מומלץ ביותר לביקור והבנה מה אירע בשנים הקשות הללו בדרך לירושלים.


ראה גם:

5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page