top of page
  • לוטן דיקר

ביקורת סרט: הוועידה, במאי: מתי גשונק, 2022

למרות שהפתרון הסופי לא הוחלט בועידת ואנזה, הוא ללא ספק קיבל דחיפה עצומה קדימה. בוילה ואנזה ליד ברלין, נכחו כל נציגי הצבא הגרמני, שהחליטו ביניהם על השמדתו של העם היהודי. באופן מפתיע מי שרשם את הפרוטוקולים היה אדולף אייכמן (יוהאנס אלמאיר), שהיה מזכיר הוועידה.


הסרט "הוועידה" הוא סרט גרמני, מלא בדיאלוגים יבשים, אבל מלאי משמעות. הנציגים הם אלו אשר חרצו את גורלם של 11 מיליון יהודים. הוועידה הייתה מעין מסיבה פקידותית, שהיו לה השלכות נוראיות. מי שארגן את הזרועות שנכחו בוועידה היה ריינהארד היידריך ( פיליפ הוכמאיר), אדם בלונדיני ונאה, שכונה גם הקצב.


הצופה הופך להיות זבוב על הקיר, באחת מהוועדות החשובות ביותר במאה העשרים. חבורת גברים, שמחליטים החלטות מצמרמרות על גורלם של נשים, גברים וילדים חפים מפשע. ביחד הם פותרים בעיות, לא בהכרח אתיות, אלא פרקטיות. הם מצליחים לגבש מדיניות הרסנית ולהתעלם מכל רגש ואנושיות.


ההסתייגויות מהסרט "הוועידה" הן לוגיסטיות, בעיקר עלויות וכמות הרכבות שהשמדת בני אדם תצרוך. איש לא מעלה את ערך חיי אדם, או הכתם שזה יטיל על גרמניה בדורות הבאים. איש לא משמיע הגה, אף אחד לא פוצה פה, אלא חבורת פקידים וחיילים לבושים בחליפות עומדים לבצע רצח עם מחריד, שכבר החל בברית המועצות עם תחילת מבצע ברברוסה.


למרות שעבר זמן רב מאז וועידת ואנזה, "הוועידה" הוא סרט המשמש תזכורת חשובה לימים ההם, שהיהודים היו בסך הכול מסמך סטטיסטי ולא בני אדם שיש להתחשב בהם.


הסרט "הוועידה" הוא עדות לאופן שבו בני אדם, גם אם הם מנומסים ולבושים בחליפות, יכולים להגיע להחלטות מחרידות.
ראה גם:

bottom of page