top of page
  • לוטן דיקר

ביקורת סדרה תיעודית: האפוקליפסה הקדומה, בכיכוב: גרהם הנקוק, 2022

גרהם הנקוק הוא סופר של רבי מכר בכל העולם, עיתונאי שיש לו תיאוריה, שהוא מנסה לשווק כבר שנים רבות. רבים מהארכיאולוגים לועגים לקיומה, אבל הוא מתעקש על אמינותה. נטפליקס החליטה לערוך תוכנית בעקבות התיאוריה שלו, שחלק מהמדענים בעולם חושבים שהיא נכונה.


זאת סברה שהיא מעט קלושה, אבל לכל הפחות מעניינת. היא טוענת, שהיה מבול לפני עשרות אלפי שנים, שקבר ציוויליזציה מתקדמת, שנעלמה מתחת להררי המים. אכן, סיפור המבול מופיע בכל תרבות קדומה וגם מיתוסים על אסון נורא, שהתרחש לפני למעלה מעשרת אלפי שנים.


רוב החוקרים כותבים, שלכל היותר לפני חמשת אלפים שנה החלה ההתיישבות החקלאית, ואילו הנקוק חושב שאבותינו לא היו ציידים לקטים, אלא בנאים וחלק מתרבות מתקדמת הרבה יותר. במילים אחרות, הוא מאתגר את כל המחשבה המדעית המקובלת, למרות שהוא לא חלק מהאקדמיה.


באמצעות מסע סביב העולם, הוא מגיע לאתרים ארכיאולוגיים ומשוחח עם מדענים, שטוענים כמוהו שיש הרבה יותר מאשר מקובל לחשוב. הוא מביא ראיות, חלקן מעניינות, אחרות לטעמי די קלושות, שתומכות בדבריו. זהו מסע חובק עולם מעניין, למרות שקשה להתחבר לכל הטענות שהוא מעלה, עדיין נחמד לראות אדם שמנסה לאתגר או לשנות את דרך המחשבה המיינסטרמית.ראה גם:

コメント


bottom of page