top of page
  • לוטן דיקר

אנשי האס אס: המפקד הנאצי פרנץ שטנגל (1908 - 1971)

עודכן: 3 במאי 2023

מאז ומעולם פרנץ שטנגל ידע לנצל הזדמנויות, משחר ילדותו במשפחה מהמעמד הנמוך ועד מותו מהתקף לב בתחילת המאסר בתא קטן במערב גרמניה.


פרנץ שטנגל נולד באוסטריה בשנת 1908, שעברה השפלה במלחמת העולם הראשונה והכלכלה שלה הייתה בתהפוכות. הוא ניסה להיות פועל במפעל לשטיחים, אולם הרגיש שהוא רוצה יותר והצטרף למשטרה.


כשוטר היה שטנגל מאוד לויאלי למעסיקיו. הוא אפילו גילה מצבור נשק של המפלגה הנאצית וסיפר על כך לממוניו. אולם, לבסוף הוא הצטרף למפלגה הנאצית שהשתמשה בכישוריו. כשוטר הוא הצטרף למשטרה החשאית הגסטפו ומשם למחלקה לענייני יהודים. משימתו הראשונה הייתה השמדת חולי הנפש ובעלי הצרכים המיוחדים בגרמניה, תוכנית הקרויה אותנסיה, והוא היה מראשי המבצעים.


פרנץ שטנגל קודם בשל תכונות שלרוב נחשבות שליליות, כמו אדישות לסבל אנושי וחוסר בגמישות מחשבתית והיצמדות אובססיבית לפרוטוקול. הוא היה אדם מרובע וקטטוני, שהגיע לפקד על מחנות המוות שהוקמו בפולין. בסוביבור הוא היה זמן קצר בלבד והועבר לטרבלינקה, שם הוא נדרש למנוע בריחות המוניות של אסירים. הוא יצר סדר והיררכיה, כאשר שיטות הרצח היו מהירות יותר, חלוקת המחנה לשתי יחידות נפרדות והידוק השמירה. הוא הצליח ליצור שיטה לרצח כה יעילה, ש-22 אלף איש יכלו להירצח ביום ולהישרף במקביל.


שטנגל קיבל עיטורים וזכה בקידומים, נחשב למנהל מחנות מוות מוערך ומקודם. אולם כוכבו נפל לאחר המרד של אסירים יהודים לקראת חיסול המחנה, לפני שהם היו אמורים להירצח בעצמם. לאחר ש-200 אסירים נמלטו והמחנה הוצת, הוא טשטש את כל פשעיו ושתל במקום חוות חקלאיות. למרות ניסיונו הקרבי המוגבל, הוא הגיע לחזית באיטליה, שם נטל חלק בקרבות קשים, אולם הוא שרד את כולם.


לאחר המלחמה, בסיוע הכנסייה, הוא נמלט לדרום אמריקה לברזיל. שמעון ויזנטל איתר אותו ואת סגנו והם הוסגרו לגרמניה ונשפטו שם למאסר אולם. תוך שנה בבית הכלא הבריאות שלו הדרדרה. בגיל 63 הוא מת מאירוע לבבי. הוא נענש זמן קצר בלבד על מעשיו הנוראים ועל ידיו יש קרוב למיליון קורבנות.17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page