top of page
  • פורטל תרבות שורשים ועסקים לבני ובנות 50 פלוס

אזרח ותיק - מדריך קצר להקטנת נפח קובץ תמונה

1. לעיתים אנו נדרשים לשלוח קובץ מהמחשב לנמען אחר באמצעות האינטרנט. בין אם הקובץ מצורף לטופס באינטרנט או לדואר אלקטרוני , מומלץ להקטין את נפח הקובץ.


2. לעיתים אנו מוכרחים לעשות זאת כי האתר לא מאפשר לצרף קובץ שהנפח שלו גדול מדי [ הגבלת גודל הקובץ נקבעת באופן שונה מאתר לאתר]

3. נוכל לבצע הקטנת נפח קבצים באופן פשוט כדלקמן :

א. מסמנים עם החץ של "העכבר" את קובץ התמונה שברצוננו לכווץ [הקובץ צריך להיות בפורמט JPEG] ומקליקים קליק עכבר ימני.

ב. ייפתח תפריט ובוחרים מתוכו "פתח באמצעות צייר".

ג. בחלק העליון של תפריט "הצייר" לוחצים על "שנה גודל" / RESIZE.

ד. מופיע המספר 100 ב"אופקית" וב"אנכית". משנים ל 50 בשניהם ולוחצים "אשור". אם עדיין יש צורך להמשיך ולכווץ את הקובץ חוזרים על הפעולה פעם נוספת.

ה. מבצעים שמירה. זהו נפח הקובץ החדש הוקטן.


Comments


bottom of page